a

Blaricum

Bijvanck- en Stichtseweg park, Blaricum, inrichting Loos van Vliet, Atelier voor Landschap, Stedenbouw, Architectuur, 2009 Het Stichtsewegpark is een opwaardering van een gewone groenstrook naar een dorpspark. Door de strook vanaf de weg te begrenzen met een landschappelijke grondwal ontstaat een rustige meer naar binnen gekeerde parkruimte met meanderende paden en seizoen gerelateerde beplanting. In het park ligt een vaste planten tuin. Het Bijvanckpark is een renovatie van een bestaand buurtpark en vormt het eerste deel van het lineaire park dat door de nieuwe wijk de Blaricummermeent loopt. Het ligt parallel aan de reeds gegraven Meentstroom. Het park heeft tevens meanderende betonpaden waar op verbredingen van het pad draaiende stoelen geplaatst zijn. De beplanting bestaat naast gras uit stroken met vaste planten. De beplanting verschiet van kleur in het park; in het eerste deel overheersen geel-wit bloeiende vaste planten.