Bilderdijkpark
Bussum

Gelegen tussen Brediusweg, Bilderdijklaan, C. Huygenslaan, H. Gorterhof.

Aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw op plaats waar zand is weggegraven voor de stadsuitbreiding van Amsterdam.
Voor het vervoer van zand zijn zogenaamde zanderijsloten gegraven.
Een van deze zanderijsloten is het centrum van het Bilderdijkpark.

Ontwerp van stratenplan en beplanting (i.s.m. gemeente-architect ir. J. Gerber): tuinarchitect D.F. ter Steeg
Het ontwerp gold voor het gehele gebied tussen Brediusweg - Amersfoortsestraatweg - Huizerweg - Landstraat, waaronder ook het Mouwtje.

In het park is in 2007 de Veteranenboom geplant.