Voetgangersbrug over de Naardertrekvaart Tussen woonwijk Keverdijk (Vaartweg t.h.v. Churchillstraat) en industrieterrein Naarden-West (Amsterdamsestraatweg t.h.v. Rubberstraat)

Opening in 1990