Laarzenpad

Pad langs de oostkant van het Naardermeer.
Vanaf de Melkmeent tot bij het fort aan de Karnemelksloot en langs Karnemelksloot weer terug.
Onderweg een observatiescherm en een observatiehut (op de Wijde Blik).
Bij en na regen erg drassig!