Weesperbrug

Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal (naar Driemond) in de provinciale weg N236.
In 2013 in zijn geheel vervangen door een nieuw exemplaar.