Zonnestraal - boshutjes

De boshutjes zijn een ontwerp van J. Duiker.
De hutten dienden voor het onderbrengen van reeds gedeeltelijk herstelde patiënten, die in de hut van 2,5 x 2,5 m een uiterst primitief onderdak hadden.
Ook werden in de hutten zeer besmettelijke patieënten (open-tb), geïsoleerd, opgenomen.
De hutten zijn gebouwd door in Zonnestraal opgenomen patiënten in de werkplaats op het terrein.
Er zijn 31 van deze hutten gebouwd in de periode 1930-1940.
Na 1957 (?) zijn ze niet meer gebruikt voor huisvesting van patiënten.

In 2006 waren er nog 8 van over, waarvan 7 in een zeer slechte staat.
Eind 2006 is men begonnen deze te restaureren.
De eerste hut is geadopteerd door de afdeling Bouwkunde van de TU Delft en op 12 januari 2007 opgeleverd.
De volgende boshutten zijn gerestaureerd door leerlingen van College De Brink uit Laren, uit de kaderklas bouwkunde, vanaf 2007.