Zuiderhof


Begraafplaats Zuiderhof
Kolhornseweg 13,
1213 RS Hilversum
Tel. 035 - 621 0960

De begraafplaats is aangelegd in de periode 1958 - 1964
aan de zuidelijke rand van de bebouwde kom van Hilversum,
tegen de Hoorneboegse Heide.