Home Site-map   
Zoeken op Trefwoorden A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zoeken op sitemap met Google
Zoeken op straatnaam Blaricum Bussum Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren

Gooi en Vechtstreek

Gebed zonder End
Oppervlakte:ca 26.950 ha
Inwoners: ca 245.000

De Regio Gooi en Vechtstreek is 1 van de 6 regio's in de provincie Noord-Holland
Tot de regio behoren de volgende gemeentes: (De links brengen u bij de website van de gemeentes.)

Gemeente Inwoners
per 1-1-2014 *
Oppervlakte
Blaricum9.0941.558
Bussum32.631811
Hilversum86.4264.625
Huizen41.2452.328
Laren10.8621.238
Muiden6.2873.257
Naarden17.2053.289
Weesp18.1722.188
Wijdemeren23.1877.655
Gewest Gooi en Vechtstreek

* Cijfers van het CBS

Beschrijving


Het Gooi - Een prachtige landstreek
Videoclip op Youtube van Robin Jongerden

Het Gooi wordt gevormd door de noordelijke uitloper van de Utrechtse heuvelrug.
Ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien, ca 370.000 - 130.000 v Chr.).
In de laatste ijstijd, 80.000 - 20.000 jaar geleden, is veel zand in 't Gooi afgezet.
Het Gooi ligt boven NAP.
Hoogste punt is de Tafelberg (36,4m boven NAP), op de gemeentegrens van Huizen en Blaricum, precies midden tussen de bebouwde kommen van Bussum, Huizen, Blaricum en Laren.

De grens tussen Noord-Holland (Gooi) en Utrecht (Eemland, van Eemnes tot Loosdrecht) is in 1351 definitief vastgesteld:
Vanaf de Leeuwenpaal aan de Zuiderzeekust werd een denkbeeldige rechte lijn getrokken naar de Dom in Utrecht.
Langs deze lijn werd de Gooiergracht als scheiding tussen Gooi en Eemland gegraven.

In 1719 (toen ook overeenstemming werd bereikt over het gebied rond de Vuursche (bij Utrecht) werd de grens gemarkeerd met in totaal 23 stenen grenspalen.
In 1925 zijn een aantal nieuwe palen (ontwerp: prof A.W.H. Odé) geplaatst, o.a. omdat 8 oude palen bleken te zijn verdwenen.
De oude grenspalen uit 1719 bevatten aan Utrechtse zijde het wapen van de provincie Utrecht (combinatie van de wapens van Holland, Sticht en stad Utrecht) en aan Noordhollandse zijde het wapen van het graafschap Holland.
De grenspalen uit 1925 bevatten de provinciewapens.

De gemeente Loosdrecht is per 1 januari 2002 (bij de opname in de nieuwe gemeente Wijdemeren) overgegaan van de provincie Utrecht naar Noord-Holland.

De Vechtstreek ligt op en net onder NAP.
Het gebied is ontstaan door vervening.
De plassen zijn een gevolg van het turfsteken.
Het (De) Naardermeer is en de voormalige Horstermeer was overigens een natuurlijk water (veenmeer) en niet door mensenhand ontstaan (zoals bv de Loosdrechtse Plassen).

De Vechtstreek is groter dan het deel dat behoort tot de regio Gooi en Vechtstreek.
De Vechtstreek omvat ook een deel van de gemeente Amsterdam en van de provincie Utrecht, en wel van noord naar zuid de gemeenten:


De Vecht is oorspronkelijk een veenrivier. Later werd ze gevoed door de Rijn.
Nu is het water afkomstig van de kanalen in Utrecht.
De Vecht stroomt vanaf het centrum van Utrecht (Oude Gracht) naar het Noorden, naar het IJmeer.

De website www.tgooi.info biedt foto's en informatie over de Noordhollandse regio Gooi en Vechtstreek.
Aan de hier vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Contact met de op deze site genoemde instanties kunt u niet via deze website leggen. Bezoekt u daarvoor a.u.b. de website van de betreffende instantie.