Dudok Dependance - vh Dudok Centrum

Dudokpark 1, Hilversum

Architect: W.M. Dudok

Dependance van Museum Hilversum, gevestigd in het sousterrain van het raadhuis.
Opening op 18 april 1996 na voltooiing van de restauratie van het raadhuis.
Opening door de burgemeester mevr J.G. Kraaijeveld - Wouters

Er is informatie over het werk van Dudok.
Veel aandacht voor gebruikte materialen, inrichting en aankleding van het raadhuis door Dudok.

Bezoek, rondleidingen, torenbeklimming:
Ingang oostzijde raadhuis.
Voor actuele openingstijden en toegangsprijzen zie website Museum Hilversum

Museum Hilversum is gevestigd in het oude raadhuis aan de Kerkbrink 6.