Wilhelminafontein

1898, plaatsing op de Brink (hoek Brinklaan-Kerkstraat-St Vitusstraat).
Door burgerij geschonken, ter ere van inhuldiging van koningin Wilhelmina.
In 1923 werd de fontein, ivm het vele verkeer over de Brinklaan, verplaatst naar het Wilhelminaplantsoen (noordzijde) bij de latere (1926) Wilhelminakerk.
De fontein moest in 1953 wijken voor de weekmarkt en werd toen opgeslagen op de gemeentewerf.

Gerestaureerd (voet en waterbak nieuw) in 1988 en geplaatst op het Wilhelminaplantsoen (zuidzijde);
op 6 september 1988 opnieuw onthuld.