Wilhelminakerk

Wilhelminaplantsoen 14, Bussum Gereformeerde Kerk
Architect: Tjeerd Kuipers, 1925-1926

Legging eerste steen: 15 juni 1925.
Officieel in gebruik genomen op 20 mei 1926.

De gereormeerden kerkten daarvoor in de kerk aan de Iepenlaan.

Wilhelminakerk nu kerk van de Protestantse Gemeente Bussum.

Flentrop orgel, afkomstig uit de vm Vredekerk.
Koororgel gebouwd door fa. Van Vulpen voor de toenmalige Elthetokapel in Bussum.

Luidklok van ca 1400 kg.
Oorspronkelijke klok door de Duitsers geroofd in 1943 en omgesmolten.
Nieuwe klok uit 1949, gegoten door fa Eijsbouts uit Asten.
Tekst op de klok: "DOOR ROOF VERLOREN, IN VREE HERBOREN, NODIGT TOT HEM MIJN BRONZEN STEM A�D 1949"

Ontwerp gebrandschilderde ramen: Tjeerd Kuipers.
Uitvoering: glazenier Willem Mengelberg.

Links: