Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland

Vh. Vereniging voor aanleg en onderhoud van wielerpaden in Gooi en Eemland.

Opgericht door de ANWB op 4 maart 1914.
Initiatiefneemster was mevr. J. Pos-Greidanus, echtgenote van G.A. Pos, bestuurslid van de ANWB.

Enige nog bestaande particuliere rijwielpadenvereniging.

Doel van de vereniging: aanleggen en onderhouden van fietspaden in het Gooi en in Eemland.

Onderhoud van de paden wordt sinds 2004 uitgevoerd door het Goois Natuurreservaat (GNR).
Eerste fietspad van Baarn, via 't Bluk naar Naarden. In 2012 is de vereniging opgegaan in de Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland.
De vereniging heeft in totaal 110km fietspad aangelegd.

De eerste ANWB-paddestoelen (een ontwerp van J.H.W. Leliman),
die werden gebruikt voor bewegwijzering van de rijwielpaden,
werden in het Gooi geplaatst langs het eerste rijwielpad van de Rijwielpadenvereniging
van Baarn over de heide naar Laren en verder naar Naarden.

 

 

 

 

Stichting Rijwielpadenfonds Gooi- en Eemland

Secretariaat:
Lis 66
Marianne Philipslaan 2
1403 GL Bussum

Minimum donatiebedrag:
15,00 per jaar, of 150,00 voor donateurschap voor het leven.
Bankrekeningen:
ABN - Amro 55.27.40.004
Postbank 3180010
t.n.v. Penningmeester G+E, Bussum

Voor wat betreft het onderhoud kunt u contact opnemen met het Goois Natuurreservaat:
Postbus 1001, 1200 BA Hilversum
Telefoon: 035-621 4598
e-mail: gooisnatuurreservaat@gnr.nl
website: www.rijwielpadengooieneemland.nl

Folder downloaden: klik hier

Fietsknooppunten

Op 2 februari 2007 is het fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek officieel geopend.
In de regio zijn ruim 80 belangrijke knooppunten van fietsroutes opgenomen.

Zie onderstaande link voor meer informatie.

Links