Gooi en Vechtstreek en Stelling van Amsterdam

De vestingwet van 1874 maakte de bouw van de Stelling van Amsterdam mogelijk.
De verdedigingslinie, aangelegd op ca 20 kilometer buiten de stad Amsterdam, heeft een lengte van ca 135 km en omvat ruim 40 verdedigingswerken (forten).
De Stelling werd na de tweede wereldoorlog opgeheven.
Zie ook: Hollandse Waterlinie

De Stelling was bedoeld als laatste middel om de stad Amsterdam en het daarin teruggetrokken leger te beschermen.
Dit zou moeten gebeuren door het terrein voor de forten onder water te zetten, waardoor alleen de forten, dijken en wegen hoefden te worden verdedigd.
In het gebied rond de forten mocht niet worden gebouwd.
De werken in Gooi- en Vechtstreek behoren ook tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De Stelling is nooit als zodanig gebruikt.
In de Tweede Wereldoorlog bleek de Stelling van geen nut meer.

In 1996 door de UNESCO op de lijst van Werelderfgoed gezet.

In de Gooi en Vechtstreek, aan de oostkant van Amsterdam, bevinden zich ook een aantal forten van de Stelling.

Fort Coehoorn, Muiderberg

Links:

UNESCO Werelderfgoedlijst

Besluit 1996
UNESCO Werelderfgoed in Nederland