Muidersluis

Muiden Zeesluizen uit 1673.
Restauratie in 1810

Brug over de sluizen (vaste brug over westsluis, draaibrug over midden- en oostsluis) stamt uit 1870.
Architect (waarschijnlijk): A.L. van Gendt
Ijzeren brugleuningen verv aardigd door smid Melis.

Bij de Muidersluis werd tol geheven. De sluiswachter woonde naast de sluis. Zie: tolhuis

Rijksmonument nr 30126