Over deze website

Dit is een onafhankelijke website.
Eigen (tenzij anders vermeld) foto's uit de regio Gooi- en Vechtstreek worden, met de daarbij behorende informatie, worden op deze site ter kennisgeving aangeboden.
De informatie is verzameld met behulp van openbaar toegankelijke bronnen (websites, tijdschriften, boeken, folders, kranten etc.)
Hoewel getracht wordt de informatie correct weer te geven en actueel te houden zijn fouten en/of onvolkomenheden helaas niet altijd niet te vermijden. Indien u op- of aanmerkingen, of aanvullingen hebt, dan worden deze zeer op prijs gesteld.
Gebruik van de foto's zonder toestemming, anders dan voor prive-gebruik, is niet toegestaan.
Voor verdere informatie van en over de in deze site opgenomen instellingen/organisaties zult u zich moeten wenden tot de betreffende instanties.

De webmaster

Zoeken

Home
Site-map
Zoeken op trefwoorden
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zoeken op sitemap met Google
Zoeken op straatnaam Blaricum Bussum Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden Weesp Wijdemeren

Sitemap