NS-station Naarden-Bussum

In de gemeente Bussum gelegen, vlakbij de gemeentegrens met Naarden,
aan de spoorlijn Amsterdam - Amersfoort.

Het station heeft een eilandperron, dat dateert uit 1917.
Het ontvangstgebouw kwam pas in 1926 gereed.
Het ontwerp was van ir. H.G.J. Schelling, die werkte voor de H.IJ.S.M. (Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij)
In- en uitwendig wordt het gekenmerkt door baksteenarchitectuur.
De hal domineert het geheel.
Het gebouw heeft geen enkel gebogen lijn; gebouw , deuren en vensters hebben alle rechte vormen.
Het station ligt langs de doorgaande spoorlijn, maar fungeerde tot 1958 ook als kopstation voor de Gooische Tram.

Recent is het gebouw gerestaureerd.

Post T is niet meer functioneel.
De bediening (van o.a. de spoorbomen tussen Comeniuslaan en Zwarteweg in Naarden) geschiedt vanuit Amersfoort.

Vanaf het station verzorgt Connexxion busdiensten naar o.a. Hilversum, Huizen en Almere.

In 2001 het opstelterrein bestraat om te dienen als betaalde parkeergelegenheid voor treinreizigers.

In 2019 is het aantal sporen van 5 naar 2 teruggebracht. Alleen perron 1 en 2 zijn nu nog in gebruik. Het gebied aan de Slochterenlaan van de verwijderde sporen en het parkeerterrein is heringericht, met groen plantsoen en fietsenstallingen.
Het voegwerk van het stationsgebouw is hersteld.

Links