Overweg NS-station Naarden-Bussum

Aan de noordzijde van het eilandperron is een toegang via spoorwegovergang in Naarden tussen Zwarteweg en Comeniuslaan.
De toegangsmogelijkheden zijn beperkt, omdat de spoorbomen meer dicht dan open zijn.
De bij de overweg staande post T is niet meer bemand.
De bomen worden bediend vanuit Amersfoort.

Aan de zuidzijde is het midden perron bereikbaar via een tunnel.
Hoofdingang aan de oostzijde: stationsgebouw.