Naarden

Vestingstad, gemeente Gooise Meren

Het oorspronkelijke Naarden, dat al voor 900 bestond en rond 1300 stadsrechten kreeg, is in 1350 verwoest door een bende Hoeken (Hoekse en Kabeljauwse twisten) .
De stad is herbouwd op de huidige lokatie, destijds met toestemming van graaf Willem van Beieren.
Het 650-jarig bestaan daarvan is in 2000 gevierd.
In 1572 werd de burgerij uitgemoord door de Spaanse troepen.

De Vesting heeft een binnen- en buitengracht en 6 bastions.
In het midden van de vesting ligt de Grote of Sint Vituskerk, die dateert uit omstreeks 1500.

In de Comeniuskapel ligt de Tsjechische geleerde Comenius begraven (1670).

Het grootste deel van de bebouwing in de gemeente ligt buiten de Vesting.

Het oorspronkelijke Naarden, dat al voor 900 bestond en rond 1300 stadsrechten kreeg, is in 1350 verwoest door een bende Hoeken (Hoekse en Kabeljauwse twisten) .
De stad is herbouwd op de huidige lokatie, destijds met toestemming van graaf Willem van Beieren.
Het 650-jarig bestaan daarvan is in 2000 gevierd.
In 1572 werd de burgerij uitgemoord door de Spaanse troepen.

De Vesting heeft een binnen- en buitengracht en 6 bastions.
In het midden van de vesting ligt de Grote of Sint Vituskerk, die dateert uit omstreeks 1500.

In de Comeniuskapel ligt de Tsjechische geleerde Comenius begraven (1670).

Het grootste deel van de bebouwing in de gemeente ligt buiten de Vesting.

Vesting Naarden

1350 Herbouw van Naarden, nadat het oude Naarden door een bende Hoeken is verwoest.
Het nieuwe Naarden werd gebouwd op een smalle strook zand en klei in het moerassige gebied tussen Naardermeer en Zuiderzee.
Het kreeg een functie ter bescherming van Holland.

1380-1440 Bouw van de Grote of Sint Vitus kerk in Gotische stijl.
Pas in 1581 kreeg de kerk zijn huidige vorm.

In 1572 werd Naarden door de Spanjaarden ingenomen en werden de muren van de vesting gesloopt.
In 1576 trokken de Spanjaarden, na een aantal nederlagen, zich terug uit het gebied.

De huidige vesting is in de loop van enkele eeuwen tot stand gekomen vanaf 1673.

Restauratie van de vestingwerken in de periode 1964 - 1986.

Vesting bestaat uit 6 bastions en 6 ravelijnen.
Bastions: (van noord, met de klok mee)

Ten noorden van de vesting: Fort Ronduit
De hoofdgracht omringt de vesting.
De ravelijnen liggen in de hoofdgracht.

Om de hoofdgracht bevindt zich een smalle strook grond: de enveloppe, met daarop de Korte en Lange Bedekteweg
Om de enveloppe tenslotte ligt de buitengracht.

Toegang tot de vesting vanuit

  • het noordwesten (Amsterdam)
    • over de Amsterdamse Straatweg, tussen de bastions Oud-Molen en Nieuw-Molen
  • het zuidwesten (Naarden ZW en Bussum)
    • over Burgemeester van Wettumweg en Prinses Beatrixbrug
  • het zuidoosten (Bussum - Amersfoort)
    • over Amersfoortse Straatweg en Kapitein Meijerweg, tussen de bastions Promers en Oranje, langs (vroeger door) Utrechtse Poort