Vestingwerken Naarden

De stad Naarden is, nadat het oude Naarden door een bende Hoeken was verwoest, herbouwd in 1350.
Het nieuwe Naarden werd gebouwd op een smalle strook zand en klei in het moerassige gebied tussen Naardermeer en Zuiderzee.
Het kreeg een functie ter bescherming van Holland (Amsterdam).

In 1572 werd Naarden door de Spanjaarden ingenomen en werden de muren van de vesting gesloopt.
In 1576 trokken de Spanjaarden, na een aantal nederlagen, zich terug uit het gebied.

De huidige vesting is in de loop van enkele eeuwen tot stand gekomen vanaf 1673.

Vernieuwing van de vesting in de periode 1873-1879

Opheffing in 1926

Restauratie van de vestingwerken in de periode 1964 - 1986.

Onderdelen vesting:

Vesting is omgeven door een versterkte wal met 6 vijfhoekige uitbouwen, de bastions .
Bastions: (van noord, met de klok mee)

De bases van de bastions zijn verbonden met een vestingwal: de courtines.

De hoofdgracht omringt de vesting.
In de hoofdgracht ligt midden tussen de bastions een ravelijn, 6 in totaal.

Om de hoofdgracht bevindt zich een smalle strook grond, met wal aan de buitenzijde: de enveloppe, met daarop aan de binnenzijde de Korte en Lange Bedekteweg, Admiraal Helfrichweg en Vestingpad.
Om de enveloppe tenslotte ligt de buitengracht.

Toegang tot de vesting vanuit

Ten noorden van de vesting: Fort Ronduit,
ten zuidwesten een sluis in de Karnemelksloot met batterijen ter bescherming ervan.
In Bussum het enige nog resterende onderdeel van het Offensief, Fort Werk IV.
In 1918, in de Eerste Wereldoorlog werd nog gestart met een verdedigingslinie buiten het Offensief tussen Hollandse Waterlinie en de Zuiderzee bij Huizen.
Alleen de betonnen schuilplaatsen op de Fransche Kamp zijn gerealiseerd.
Van voltooiïng werd verder afgezien ivm beëindiging WO I en op grond van nieuwe inzichten.