Ravelijn Promers - Turfpoort

Naarden

Ravelijn, verdedigingswerk in de vestinggracht voor de achtergelegen vestingwal (courtine), tussen bastion Promers en bastion Turfpoort

17e eeuw

Eind 19e tot begin 20e eeuw afgegraven.

Restauratie 1973-1975