Ravelijnen

Naarden

Ravelijn, verdedigingswerk in de vestinggracht voor de achtergelegen vestingwal (courtine), tussen de bastions..
In Naarden zijn 6 bastions en dus ook 6 ravelijnen: Ravelijn Katten - Oranje, 17e eeuw
Ravelijn Oranje - Promers, 17e eeuw
Ravelijn Promers - Turfpoort, 17e eeuw
Ravelijn Turfpoort - Oud Molen, 17e eeuw
Ravelijn Oud Molen - Nieuw Molen, 17e eeuw
Ravelijn Nieuw Molen - Katten, 18e eeuw