Enveloppe

Naarden

Om de vestinggracht gelegen smalle beschermingswal, omgeven door een buitengracht.
Voltooid omstreeks 1730.
Op deze beschermingswal loopt een pad, aan de binnenzijde van de aardwal.
Deze weg heet:
van Amsterdamsestraatweg tot Burgemeester van Wettumweg: Lange Bedekteweg
van Burgemeester van Wettumweg tot Kapiteijn Meijerweg: Korte Bedekteweg van Kapitein Meijerweg tot Fort Ronduit: Vestingpad
van Fort Ronduit tot Amsterdamsesstraatweg: Admiraal Helfrichweg

In 1877-1879 is aan de zuidzijde van de Oostdijk een wachthuis gebouwd, gebouw R'.
Aan de zuidoostzijde (Korte Bedekteweg en deel Vestingpad zijn in de periode 1895-1906 in totaal 12 schuilplaatsen aangelegd.
Gebouwen:
G2, tegenover Ravelijn Katten-Oranje, (1902), schuilplaats
H2, zuidzijde Oostdijk, (1902), schuilplaats
I2, tegenover Bastion Oranje, (1905), schuilplaats
K2, tegenover Bastion Oranje, (1904), schuilplaats + munitiemagazijn
M2, tegenover Ravelijn Oranje-Promers (1905), schuilplaats
P2, ten oosten van Kapitein Meijerweg, (1895), schuilplaats
R2, naast brugwachterswoning Kapitein Meijerweg, (1906), schuilplaats
S2, tegenover westzijde bastion Promers, schuilplaats + munitiemagazijn,
V1, tegenover punt ravelijn Promers-Turfpoort (1906), schuilplaats
W1, Korte Bedekteweg zuidoostzijde van bastion Turfpoort, (1895), schuilplaats
Y1, tegenover punt bastion Turfpoort, (1906), schuilplaats
Z1 schuilplaats + munitiemagazijn, westzijde Burgemeester van Wettumweg

G2
H2
R'
I2
P2
S2
W1
Z1