Fort Werk IV
Dr. Abraham Kuyperlaan 1A, 1402 SB Bussum.

Onderdeel van de Nieuwe Hollandse waterlinie.
Opvangstelling (vooruitgeschoven post) om hoofdstelling (Vesting Naarden) langer buiten schot te houden en van waaruit ook aanvallen kunnen worden gedaan:
het zgn. "Offensief voor Naarden"

Aanleg tussen 1868 en 1870.

Vanaf 1925 was de Vesting Naarden niet langer een verdedigingswerk. Daarmee verviel ook de functie van de Werken in Bussum.
In 1933 werd er op het voorterrein een sportpark aangelegd, dat nog steeds aanwezig is.

In 1969 werd het fort een Rijksmonument.
Restauratie van het ernstig vervallen fort is gestart in 1998, door vrijwilligers, die werken voor de Stichting Hersteling Gooi en Vechtstreek.
Op 13 december 2007 is gestart met de restauratie van de muren, dankzij subsidies van de provincie en de gemeente.

Polygonaal (veelhoekig) fort met 5 hoekige uitbouwen
Fort is omringd door muur met schietgaten alsmede door een droge gracht van ruim 10m breed.
Voorzijde (naar ZO) is ca 116m lang, de flanken ca 53m en de achterzijde ca 120m.
Het fort ligt 8m boven NAP. Om die reden kreeg het fort een droge gracht en een 2,5m hoge muur met schietgaten.

Gebouwen:
Poterne: lange (ca 37m) rechte gang: appel- en afwachtingsruimte, wasplaats
Bomvrij gebouw linkervleugel: 3 lokalen, officiersruimte, ruimte voor onderofficieren en soldaten, kruitmagazijn
Bomvrijgebouw rechtervleugel; keuken, 2 manschapslokalen
Artillerieloods (houten loods in 1917 afgebrand; nadien herbouw - steen)

Nevenwerken:

Google Maps

Links