vm Weeshuiskazerne

Kloosterstraat - Jan Massenstraat - Oude Haven - Zusterstraat.
Binnenterrein: Kloosterhof.

Sinds 1440 nonnenklooster, het Mariaconvent.
Vanaf 1579 weeshuis en Latijnse school.
In 1809 gevorderd door het Franse garnizoen als kazerne (tot 1814).
In 1820 overdracht van het complex aan de stad Naarden voor gebruik als kazerne.
Overname door het Rijk in 1845.
Opheffing van de kazerne in 1986.
.

Tot het complex behoorde ook een kapel, later Waalse kerk, nu Comenius Mausoleum

Na het vrijkomen van het complex in 1986 is in de periode 1992-1994 uitgebreid gerestaureerd en gerenoveerd.
Architecten: Architektenburo Verlaan en Bouwstra
Projectontwikkelaars: Hegeman Bouwgroep Vriezenveen en Koninklijke Woudenberg Ameide.

Complex heeft nu een vierkante plattegrond met in het midden een binnentuin.
De 4 zijden van het complex liggen aan

De weeshuiskazerne (Kloosterstraat 29) [6] bestaat uit vier vleugels om een grote binnentuin. Van het rond 1440 gebouwde Mariaconvent ter plaatse resteren de zuidvleugel (Kloosterstraat), de westvleugel (Jan Massenstraat) en de kapel (Comeniuskapel). Na de Reformatie in 1579 werd het klooster grotendeels tot weeshuis ingericht, andere delen werden gebruikt als school. Vanaf 1809 tot 1986 diende het complex als kazerne. Ingrijpende verbouwingen vonden plaats in 1847-'48 en verder in 1935-'39, toen de noordvleugel werd vernieuwd en de oostvleugel gebouwd. Bij een restauratie in 1986-'92 heeft men die delen en het noordwestelijke hoekpand herbouwd De Comeniuskapel (bij Kloosterstraat 29) [2] is een laat-gotische, driezijdig gesloten kapel, gebouwd rond 1440 voor het Mariaconvent van de tertiarissen van St. Franciscus. Vanaf 1651 was de kapel in gebruik bij de Waalse gemeente. In 1813-'14 benutten de Fransen deze ruimte als gevangenis en in 1862 kwam de kapel in bezit van het Rijk, dat het aangrenzende weeshuis al als kazerne in gebruik had. In 1933-'37 werd de kapel door B.T. Deenik veranderd in een Comenius-mausoleum, na de opgraving van het graf van de Tsjechische theoloog, opvoedkundige en drukker Jan Amos Comenius (� 1670). J. Benda ontwierp de ge�tste glazen, het koorhek is van J. Horejc (1937). Sinds 1994 maakt de kapel deel uit van het Comeniusmuseum.