Mausoleum Comenius

Kloosterstraat, Naarden.

Oorspronkelijk het koor van het Mariaconvent, een nonnenklooster dat hier van ca 1440 tot 1579 was gevestigd.
Het klooster werd, mede als gevolg van de Reformatie, daarna een Weeshuis en een vestiging van een Latijnse school.
Het kerkje werd in 1651 in gebruik genomen als Waalse Kerk.
Comenius werd hier begraven op 22 november 1670.
Vanaf 1791 gebruik van de kerk ook door de Lutherse gemeente.
In 1813-1814 gebruikt door de Fransen voor het onderbrengen van gevangenen.
Waalse gemeente opgeheven in 1819.
Gebruik door Lutherse gemeente gestaakt in 1820. Vervallen kapel samen met weeshuiscomplex in handen van de stad Naarden, die het daarna gebruikte als kazerne.
Kapel tijdelijk onderkomen voor textielfabriekje van de fa Salomonson uit Almelo.
Overname door het Rijk van het gehele weeshuiskazernecomplex in 1845.
Functie kapel: magazijn. Vanaf 1861: onderkomen garnizoen.

In 1933 op verzoek van de Tsjecho-Slowaakse regering afgescheiden van de rest van het complex en ingericht als mausoleum voor Comenius.
Restauratie in 1935.
Inrichting van het mausoleum in 1936-1937 op kosten Tsjecho-Slowakije door Tsjechoslowaakse kunstenaars:
Jaroslav Benda (Praag, 27-4-1882 - Praag, 12-1-1970): geëtste ramen met afbeeldingen over leven en werken van Comenius, alsmede 7 glas-in-lood vensters
Restauratie in 2007 door Helicon uit Alphen a/d Rijn. Jaroslav Horejc (Praag, 15-6-1886 - Praag, 3-1-1983): bronzen koorhek met 8 beeldengroepen met voortstellingen van episoden uit het leven van Comenius.
Meest recente restauratie van het mausoleum in 2007 afgerond.

Het Comeniusmuseum is sinds 1992 gevestigd in het aan het mausoleum grenzende deel van de vm Weeshuiskazerne.

Foto's

Mausoleum Comenius- vm Waalse kerk

Mausoleum
Waalse kerk
Graf Comenius

Glaspanelen en glas-in-lood van Jaroslav Benda

Koorhek van Jaroslav Horejc

Comenius

Jan Amos Komenský, 1592(Nivnice-Moravië) - 1670 (Amsterdam)
Priesterwijding in 1616, pastoor te Fulnek.
Na 1620 ivm reformatie uitgeweken naar Polen (Leszno).
In 1632 gekozen tot (laatste) bisschop van de kerk der Boheemse Broeders.
Vestigde zich in 1656 in Amsterdam, nadat hij door de brand van Leszno al zijn beztiiting was kwijtgeraakt.
Publicist van vooral werken over onderwijsmethoden.

Comenius werd begraven in de toenmalige Waalse Kerk te Naarden (nu Comeniusmausoleum/museum).
Voor zover bekend is dit enige relatie tussen Comenius en Naarden).