GijzenVeen

Gemeente Hilversum.

Gebied tussen Hilversumse Meentweg (Hilversumse Meent) en de grens met Bussum (Koedijk).
Ook het deel ten noorden van de Hilversumse Meentweg (dierenweide) behoort tot dit gebied.

In 2010 aangekocht door het Goois Natuurreservaat (GNR)
Oorspronkelijk laag liggend terrein met veen. In vorige eeuw opgehoogd en voorzien van humusrijke grond.
GNR zal de bovenlaag verwijderen, waardoor de oorspronkelijke vegetatie weer een kans krijgt.