Zuiderheide

Gemeenten Hilversum en Laren
Eigenaar: Goois natuurreservaat
Ligt tussen de bebouwde kom van Hilversum -Oost, de Hilversumseweg naar Laren en de snelwegen A1 en A27.
Gevormd tijdens ijstijd.
Veel keileem, zand en grint is in het verleden afgegraven.

Sinds 1990 grazen er runderen om de heide open te houden.

In het oostelijk deel het Blukbos