NS station Baarn

Stationsplein 66, Baarn

Architect: A.L. van Gendt, 1873

Baarn

Stationsgebouw, aan de lijn Amsterdam - Amersfoort, dateert uit 1873 (HSM).
Chalet-achtige bouw.
Opvallend is het terrras van de restauratie op de 1e verdieping, met trap aan de buitenzijde van het gebouw.
Het station staat op de monumentenlijst.
Met ingang van 10 juni 1874 werd Baarn in de dienstregeling opgenomen.
Het station heeft een wachtkamer voor "Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden", die destijds grond afstond aan de HIJSM voor de aanleg van de spoorlijn Amsterdam - Amersfoort, op voorwaarde, dat Baarn een halte aan deze lijn zou krijgen.

Op 3 juni werd de electrificatie van het traject in gebruik genomen.
Ter ere daarvan is een plaquette aangebracht aan de perronzijde van het station.


Het buurtstation, aan de lijn (Utrecht- ) Den Dolder - Baarn, uit 1898.
Stationsgebouw dateert uit 1897. Architect: J.F. Klinkhamer (1854-1928)
Eindstation, maar niet uitgevoerd als kopstation.
In 1947 werd het baanvak Utrecht - Baarn ten oosten van station Baarn aangesloten op de lijn Amsterdam - Amersfoort.
Sindsdien heeft het buurtstation geen functie meer als station.
Gebouw is thans in gebruik als restaurant ("Eethuys-Café de Generaal")

De Utrechtsche Locaalspoorweg maatschappij [ULS] startte op 27-06-1898 met de exploitatie, uitgevoerd door de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij.(NCS)


Ingang; NO-zijde

NW-zijde

Perron; ZW-zijde
In voormalige loods was tot voor enkele jaren het Oranjemuseum gehuisvest,
geopend op 19 mei 1987 door prins Bernhard..
Enkele jaren geleden gesloten.
Collectie verplaatst naar Oranjemuseum Buren.


NV Soester Paardentramweg
Opgericht op 3 november 1894
Concessie aangevraagd en de lijn aangelegd door aannemer P.J. Raaijmakers uit Nieuwer Amstel.
Lengte van het traject: 5400m.
Beginpunt en remise in Soest Kerkebuurt)
Route over de Rijksstraatweg (thans N221: van Weedestraat - Burg. Grothestraat - Vredehofstraat - Amsterdamsestraatweg)
Daarna over de Lt. Generaal van Heutszlaan, voor het buurtstation langs, over het spoor (Hilversum-Baarn-Amersfoort)
Eindpunt: Stationsplein in Baarn (voor station HSM)
Officiële opening op 30 mei 1985.
Aanvang exploitatie: 1 juni 1895.
Van 1-4-1900 tot 1-5-1918 (toen NCS in handen was gekomen van Staatsspoorwegen (SS)) verpacht aan NCS.
Daarna is de exp[loitatie overgenomen door de Gemeente Soest. (Gemeente Trambedrijf Soest)
De laatste paardentrams reden in 1922, toen de paarden werden vervangen door T-Fords.
Tramdienst gestaakt op 1 juni 1924
Het bedrijf is in 1925 opgeheven.


EXTERNE LINKS

Kerngegevens Gemeente Baarn
Baarn in oude ansichten
Infosite Baarn
Links en nieuws uit Baarn

Foto's Station Baarn
Materieel '35 op station Baarn, foto Ben Doedens
MIDNET, historie OV Utrecht
Posten T Gooilijn, Amersfoort Baarn Hilversum Naarden-Bussum
Rapport ontsporing reizigerstrein in Baarn op 20-8-1999, pdf-bestand
Idem, samenvatting
Station Baarn, European Railway Pictures
Station Soest
Stations Soest, Soestdijk en Soestduinen, European Railway Pictures
Treintaxi Baarn