Vijver, plantsoen en pompgemaal


Gelegen tussen Laapersveld, Laapersweg en spoorlijn Hilversum-Utrecht, t.h.v. station Hilversum Sportpark.
Sportparkkwartier, Zuidoostelijke Villawijk, Hilversum
Aangelegd in kader werkverschaffing rond 1920

Ontwerp van de architecten: W.M. Dudok en J.H. Meijer.
Ontwerp voor de vijver met plantsoen uit 1918. Vijver uitgegraven in 1919.
Dat voor pompgemaal uit 1919.

Pompgemaal diende voor afvoer regenwater en afvalwater vanuit de bebouwde kom van Hilversum.
Het regenwater werd geloosd in de vijver en doorgepompt naar de Oude Haven. Het vuile water werd doorgepompt naar de vloeivelden aan de Loosdrechtseweg.
Vijver, met 2 eilandjes, ca 1 ha groot.

Het uitgegraven zand is gebruikt voor het ophogen van de wallen rond de vijver en voor het egaliseren van het Sportparkterrein aan de andere kant van het spoor.

Restauratie van het park in 1996
Restauratie van het pompgemaal in 1997.
Het gemaal is gebouwd in stijl van de Amsterdamse School.

Rijksmonument: vijverpartij, terassen, pompgemaal, padenstelsel.

De Gemeente Hilversum heeft in 1998 de Pyramide Monumentenzorg ontvangen voor het restauratieprogramma van Dudokprojecten:

Foto's

 

Pompgemaal

 
Park en vijver

Links: