Zanderij Cruysbergen

Bussum, gemeente Wijde Meren
Beheer: Goois Natuurreservaat (GNR)
Onvang: 13 ha
Tussen 1830 en 1910 is dit gebied afgegraven voor zand ten behoeve van Amsterdam. Afvoer gebeurde via het Luije Gat en de 's-Gravelandsevaart. Op de terugweg namen de schepen huisvuil mee terug voor de bemesting van de afgegraven grond. Wat resteerde was een open gebied (voornamelijk grasland, doorkruist door het Luije Gat en zijarmen daarvan, zgn zanderijsloten.
Het gebied ligt tussen Bussum, de Hilversumse Meent en de Fransche Kampheide.

In 2005 heeft het GNR dit gebied opnieuw ingericht (start in mei). De bovenste, voedselrijke, grondlaag (ca 10-15cm) is afgegraven. Die grond is gebruikt voor de afbouw van de natuurbrug Crailo.
Na herinrichting fungeert het gebied als schakel tussen het Gooi en het Vechtplassengebied (Laegjeskamp en Naardermeer).
Het maakt deel uit van het project "Poort Naardermeer", onderdeel van "Heel de Heuvelrug".
Om het open karakter te handhaven wordt het gebied begraasd door Schotse Hooglanders.
Geldschieters:

  • Provincie Noord-Holland
  • VSB-fonds
  • Nationale Postcode Loterij
  • Plattelandsontwikkelingsfonds (POP) van de EU

Op 20 februari 2006 is het wandelpad door het gebied officieel geopend.
Het pad heeft ingangen aan de Prinses Irenelaan en de Nw 's-Gravelandseweg in Bussum.
Enige maanden later is ook aan de westzijde (Hilversumsemeentweg - Hilversumse Meent) t.h.v. het verkeerslicht. een toegang gemaakt. Later nog een tweede toegang aan de Hilversemeentweg t.h.v. de Meikevermeent.
In december 2007 is een klein gemaal aangelegd aan de Hilversumsemeentweg bij de Meikevermeent, om water van de gordelgracht naar Cruysbergen te kunnen leiden.

In 2008 is de voormalige boomkwekerij (weiland, doorsneden door zanderijsloot), gelegen tussen de Zanderij en de Nieuwe 's-Gravelandseweg door het GNR aangekocht.
De vruchtbare bovengrond is ook hier afgegraven,

In 2010 is het weiland ten noorden van Cruysbergen door het GNR aangekocht en afgegraven: Gijzenveen


cruysbergen's van vóór 2004
Meer cruysbergen's van vóór 2004

Februari 2006, kort na openstelling; wandeling door het "kale" afgegraven terrein.
Meer cruysbergen's van februari 2006

28 mei 2006.
Meer cruysbergen's van 28 mei 2006

13 augustus 2006.
Meer cruysbergen's van 13 augustus 2006

1 oktober 2006.
Meer cruysbergen's van 1 oktober 2006

Panoramacruysbergen 2007.
Panoramacruysbergen