Brink Laren

De brink is van oudsher het middelpunt van het dorp, waar door de eerste bewonres werd beraadslaagd over het wel en wee van het dorp en de bewoners.

Thans bestaat de brink uit een bomengroep, en een vijver ("Koesweerd", "Coeswaerde") met daaromheen een parkachtige aanleg. Diverse gedenktekens:

verder aan de Brink: