vm Christelijk Gereformeerde Kerk

Iepenlaan 6
1891; uitbreiding in 1911.
Van 1891 tot 1926 kerk van de Gereformeerde Gemeente.
Vanaf 1926 kerk van de Christelijk Gereformeerde Gemeente, die voordien kerkten in de vm Johanneskerk aan de Nieuwe Englaan 6.
Niet meer als kerk in gebruik.
Patorie bevond zich aan Iepenlaan 8.

Zorginstelling Philadelphia heeft kerk in 2004 gekocht om er appartementen voor verstandelijk gehandicapten in te maken.
Omdat de plannen, gegeven de beperkingen die de Monumentencommissie van Bussum Philadelphia oplegde (geen bouw buiten de bestaande contouren), niet rendabel bleken, heeft Philadelphia in mei 2006 deze afgeblazen en het pand weer in de verkoop gedaan.

Vanaf 2011 bestemming gewijzigd in wonen.