vm St Ludgerus kweekschool, nu studio en kantoor Evangelische Omroep

Oude Amersfoortseweg 79-85, Hilversum

Gemeentelijk Monument

Complex met internaat en leslokalen, kapel, fraterhuis, eet-en recreatiezalen.
Opgericht door het aartsbisdom Utrecht als "Aartsbisschoppelijke Kweekschool St. Ludgerus"

Architect: H. Nieuwenhuijsen, 1909.

Laatste schooljaar: 1984-1985.
De internationale afdeling van het Alberdingk Thijm College, heeft het pand daarna nog korte tijd gebruikt.
Thans kantoor en studio van de EO (sinds 1972, toen de EO reeds een deel van het complex in gebruik nam).

De kapel bevat prachtige glas-in-lood ramen van de kunstenaar Lodewijk Schelfhout.

Evangelische Omroep (EO) opgericht in april 1967.
Start van de uitzendingen in april 1970 als aspirant-omroep.

Aanvankelijk huisvesting aan Utrechtseweg 8, van 1970-1972

Website EO

in 2013 Ikon en Zendtijd voor Kerken ook in dit gebouw gevestigd