Gedenkbank

Leeuwenlaan, 's-Graveland (Gemeente Wijdemeren)

Gedenkbank ter ere van Douwe Jan Andries Baron van Harinxma Thoe Slooten (Beetsterzwaag, 2-1-1869 - 's-Graveland, 20-4-1945)
burgemeester van Ankeveen en 's-Graveland.

Architect: F.A. Eschauzier, 1939.

Gemeentelijk monument

Er naast staat een monumentaal wacht- en electriciteitshuisje.