(vm) Kerkgebouwen in Bussum

FotoAdresKerkgenootschapVan..tot..
Brinklaan 115R.K. St. Vituskerk1884-1982
Ceintuurbaan 113Zuiderkerk1956-1995
H.A. Lorentzweg 59NH Kerk1957-
HuizerwegVredekerk1914-1996
Iepenlaan 6Gereformeerde kerk1891-1926
Christelijk Gereformeerde kerk1926-2000
Meulenwiekelaan 49Apostolisch Genootschap1953-
Molenlaan 21Vergadering van gelovigen1913-2007
Nw. 's-Gravelandseweg 34Spieghelkerk1925
Oud Bussumerweg 70Vrije Evangelische Gemeente1930-
WilhelminaplantsoenGereformeerde kerk1926-
KoningslaanRemonstrantse kerk1956-
Parklaan 35Olavhuis1924-1985
Brinklaan 40O.L. Vrouwekerk1921-
Nw Hilversumseweg 22NPB-kerk1915-
Brinklaan 82Mariënburg1881-2015

Bussum
 
 
Kerkgebouwen

 
(vm) Kerkgebouwen in Bussum
 

Kerkgenootschap Vestiging Van.. tot ..
 
Apostolisch Genootschap Oud Bussumerweg 701930 - 1952
Meulenwiekelaan 491952 -
Christelijk Gereformeerde kerk Iepenlaan 61926 - 2000
Christoforuskerk Veldweg 12007 -
Doopsgezinde Gemeente Wladimirlaan 101923 -
Evangelisch Lutherse Kerk Mecklenburglaan 501903 -
Gereformeerde kerk Kerkje van Arendsen
Iepenlaan 14
1887 - 1891
Iepenlaan 61891 - 1926
Wilhelminakerk
Wilhelminaplein
1926 -
Zuiderkerk
Ceintuurbaan
1956 - 2003 (sloop)
Hervormde Kerk Jeugdkapel
Meentweg 54
1921 - 1973
Vredekerk
Huizerweg 2
1914 - 1996
Islam Moskee Atakwa
Havenstraat 182-184
1993 -
Jehova's Getuigen Heidelaan 351990 - ca 2017
Leger des Heils Veldheimerlaan 39b1935 - ca 2014
Nederlandse Israelitische Gemeenschap Synagoge
Kromme Engweg 1
1931 -
Remonstrantse Gemeente Koningslaan 2b1956 -
Rooms Katholieke kerken Kapel majellaziekenhuis1920 - 1994 (alleen koepel resteert)
Kapel Mariënburg 1880 -
Olavshuis
Parklaan 35
1924 - 1985
OL Vrouw van Eeuwigdurende Bijstand (Koepelkerk)
Brinklaan 40
1921 -
St. Jozefkerk
1953 - 2018
St. Vituskerk
1884 - 1982
Samen-op-Weg kerken Spieghelkerk
Nieuwe 's-Gravelandseweg 34
1925 -
Verlosserkerk
H.A. Lorenzweg 90
1956 -
Wilhelminakerk
Wilhelminaplein
1926 -
Vereeniging tot Evangelisatie Spieghelkerk
Nieuwe 's-Gravelandseweg 34
1925 -
Vergadering van gelovigen Molenlaan 211913 - 2007
Vrije Evangelische Gemeente de Hoeksteen
Veldweg 1
1931 - 1959
Oud Bussumerweg 70
1959 -
Vrijgemaakt Gereformeerd de Hoeksteen
Veldweg 1
1959 - 2003(?)
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Iepenlaan 26,1915 -

Apostolisch Genootschap
Meulenwiekelaan 49
Architect H.Bunders, 1953
(Voormalige) Christelijke Gereformeerde Kerk
(Tot 1926 Gereformeerde Kerk, die in dat jaar verhuisde naar de Wilhelminakerk)
Iepenlaan 6
Gebouw stamt uit 1891
Tot 1926 Gereformeerde Kerk, die in dat jaar verhuisde naar de Wilhelminakerk. Christelijk gereformeerde kerk vanaf 1926 tot 2000.
Vóór 1926 gebruikten de christelijk gereformeerden de Johanneskerk

Verkocht aan St. Philadelphia, die er 12 appartementen wil bouwen.
Naar verwachting blijft de voorgevel behouden.
De Gemeente Bussum heeft de kerk niet op de gemeentelijke monumentenlijst willen plaatsen. (2005).

Jozefkerk
Ceintuurbaan 43, hoek Laarderweg
Architect H. van Putten, 1952-1953.

Van dezelfde architect: de pastorie en daarnaast de voormalige RK St Jozefschool, nu o.a. Volksuniversiteit Naarden-Bussum.

Losse klokkenstoel uit 1960.

Evangelisch-Lutherse kerk
Mecklenburglaan 50
1903 Uitbreiding in 1930 (architect Jantzen)

Website Evangelisch - Lutherse Gemeente Naarden-Bussum

O.L. Vrouwekerk
"Koepelkerk"
Toegewijd aan OL Vrouwe van Altijddurende Bijstand
Brinklaan
R.K. kerk
Architecten: P. en J. Cuypers
1921

Rijksmonument.

De kerk bevat de gebeeldhouwde staties uit de voormalige H.Hartkerk aan de Kamerlingh Onnesweg (in 1991 gesloopt)

Verlosserkerk
Kerk en pastorie
H.A. Lorenzweg 59, hoek Ceintuurbaan
Architect Chr. Nielsen Bussum, 1953-1954
Vituskerk
Brinklaan
Architect: P.J.H. Cuypers
1884
In 1982 gesloten.
In 1988 door brand beschadigd.

Verbouwd tot appartementen

Vredekerk
Huizerweg 2, hoek Laarderweg
Architect: C. Doornenberg
1914 (pastorie 1921)

2004: verbouw tot appartementen

Vrije Evangelische Gemeente
Oud Bussummerweg 70 (hoek dr.Fred. van Eedenweg)
Architect H.F. Sijmons, 1930
Indertijd gebouwd voor de Hersteld Apostolische Gemeente

Rijksmonument

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Nederlandse Protestanten Bond
Iepenlaan 26, hoek Nwe Hilversumseweg 22

Architect C.J. Kruisweg, 1915
Gemeentelijk monument.

Wilhelminakerk
Wilhelminaplantsoen 14
Architect: Tj. Kuipers
1926
(voormalige) Johanneskerk
Nieuwe Englaan 6
1904, Christelijk Gereformeerde Kerk, die in 1926 verhuisde naar kerk aan de Iepenlaan 6 Daarna achtereenvolgens jeugdgebouw van de RK Parochie,
kerk van de Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband
Johanneskerk (na fusie met Hervormde Kerk)
Vanaf 1982 Denksportcentrum.
(voormalige) Zuiderkerk
Ceintuurbaan
In 2003 afgebroken
Synagoge
Kromme Englaan 1
Architect H.P. Sijmons, 1918
Gebouwd voor Hersteld Apostolische Gemeente.
In 1930 verbouwd tot synagoge door architect J.S. Baars.
Kapel van Mariënburg
Brinklaan
1880
Klooster van de zusterorde van O.L. Vrouw
Kapel van Majellaziekenhuis
Nieuwe Hilversumseweg
Architect M. Rietbergen, 1924
Van de kapel en het ziekenhuis resteert alleen het torentje, dat midden op het plein van het op de plek van het ziekenhuis gebouwde woningcomplex staat.

Meer....

Kerk van de Doopsgezinde Gemeente
Wladimirlaan 10
Architect C.J. Kruisweg, 1923

Meer....

Kerk van de Remonstrantse Gemeente
Koningslaan 2b
Architect G. Treep, 1956
Uitbreiding in 1984 met tuinzaal.

Meer...

Spieghelkerk
Nieuwe 's Gravelandseweg 34
Architect: Th. Rueter, 1925 (Hervormde kerk)
Stijl van de Amsterdamse School

Rijksmonument

Meer....

(voormalige) St. Olavshuis
Villa "Op den Akker"
Parklaan 35
Noorse nonnenklooster met kapel, van 1924 tot 1985

Architect: K.P.C. de Bazel, 1901
Opdrachtgever: Jan Veth

Rijksmonument

Meer.....

 
(voormalige) Jeugdkapel
Meentweg 54
Architect Th. Rueter, 1921
In 1973 verbouwd tot wijkcentrum
Nu woonhuis.

Meer.....

 
Noodkerkje van Arendsen
Iepenlaan 14
(nu Beerensteinerlaan 2)
Woonhuis van fam. Arendsen
Vanaf 1891 kerkte men in het kerkje aan de Iepenlaan 6
Vanaf 1926 in de Wilhelminakerk
Nu woonhuis.

Meer.....

 
Jehova's Getuigen
Heidelaan 35

Voorheen, vanaf 1910, bakkerij: "Helpt elkander"

Meer.....

Leger des Heils
Veldheimerlaan 39b

Sinds 18-7-1935. Tot 1931 (uitgebrand) in gebruik als verffabriek.

Meer.....

Christoforuskerk
Voorheen De Hoeksteen
Veldweg 1
Vrije Evangelische Gemeente
1931, architect: E. van Tuil, gemeentearchitect van Bussum

Van 1959 tot 2003 gebruikt door Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk.
Vanaf 16-9-2007: De Christengemeenschap