vm Kapel Majellaziekenhuis


Majellapark, Bussum
Architect M. Rietbergen, 1924
Vanaf 191a was er een ziekenhuis in de villa Spiegelheuvel (afgebroken) aan de Iepenstraat, gestart door de Katholieke Ziekenzorg, met nonnen uit Tilburg als verpleegster. Initiatief van de in 1910 opgerichte Stichting Gwerardus Majella. Het Majellaziekenhuis is geopend in 1916. Het is diverse malen uitgebreid. Afgebroken in 1994.
Van de kapel en het ziekenhuis resteert alleen het torentje, dat midden op het plein van het op de plek van het ziekenhuis gebouwde woningcomplex staat.

Op het terrein zijn ruim honderd woningen gebouwd. (1995-1997)

Bron: Spiegelschrift winter 2019-2020