Kerkgebouw Leger des Heils


Veldheimerlaan 39b

Sinds 18-7-1935. Opening door majoor A. Boekhout.
Tot 1931 (uitgebrand) in gebruik als verffabriek.