AKN-gebouw

's-Gravelandseweg 78-80, hoek Steijnlaan, Hilversum

Gezamenlijk onderkomen van AVRO, KRO en NCRV.

Sinds 2018 is de naam van het gebouw "M".

Eind 2013 is de AVRO, na fusie met de TROS, verhuisd naar het voormalige gebouw van de Wereldomroep.
Per september 2022 ook huisvesting voor NH Media. Architect: Jan Hoogstad, 2000