Flatwoningen

Keizer Karelweg, Amstelveen
westzijde rotonde met de Savornin Lohmanlaan

1957.