23e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex

Meerweg (thans Anton Philipsweg).

Bouwjaar: 1952

11 woningen gebouwd ter vervanging van het 15-e complex aan Ekster-, Mezen- en Spechtstraat.
Zgn "overgangswoningen" voor asociale gezinnen.
Om kans op vernieling te verkleien werd zo weing mogelijk hout gebruikt en voornamelijk steen en beton.
Keukenkastjes hadden bv geen deurtjes.
Het complex was gesitueerd vlakbij de rioolwaterzuivering en de de afvalstortplaats
De GGD vond destijds de situatie erbarmelijk.