23e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex

Destijds Meerweg, Hilversum
Nu Anton Philipsweg 2-22, Hilversum

Bouwjaar: 1952
Architect: W.M. Dudok

11 woningen gebouwd ter vervanging van het 15e complex aan Ekster-, Mezen- en Spechtstraat.
Zgn "overgangswoningen" voor asociale gezinnen.
Om de kans op vernieling te verkleinen werd zo weinig mogelijk hout gebruikt en voornamelijk steen en beton.
Keukenkastjes hadden bv geen deurtjes.
Het complex was gesitueerd vlakbij de rioolwaterzuivering en de de afvalstortplaats.
De GGD vond destijds de situatie erbarmelijk.