Boerderij Stadszicht

Meerkade 2, Naarden.

In het zuidoosten van het natuurgebied Naardermeer.

Versboerderij: website

Natuurmonumenten is van plan hier een bezoekerscentrum te vestigen.
Vanaf 2009 vertrekken de vaarexcursies over het Naardermeer bij Stadszicht (voorheen was dat bij de Visserij)