Natuurpassage

Verbinding tussen Ankeveense Plassen en Naardermeer d.m.v. onderdoorgang provinciale weg N236 (Loodijk).
Gemeenten Hilversum en Wijdemeren. De winnende namen voor de twee bruggen van de grootste natte natuurverbinding van Nederland zijn bekend. Ze heten de Lutrapassage (otterpassage, oostelijke passage) en de Natrixpassage (ringslangpassage, westelijke passage).

Verdere info en foto's volgen.

De offici�le benamingen voor de passages zijn 13 maart 2014 bekendgemaakt[1]. Als werknaam werd de naam Faunapassage Naardermeer gebruikt in diverse stukken en in de media. Op de fietspaden van de viaducten staat het woord "faunapassage" geschilderd dat vanuit de lucht te zien is. Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland hadden gezamenlijk een wedstrijd uitgeschreven waaruit de namen Lutrapassage en Natrixpassage zijn voortgekomen. De wedstrijd liep tot 1 november 2013. De namen zijn de Latijnse benamingen voor respectievelijk de otter en ringslang. De bouw van de passage startte in februari 2013. Op 6 mei 2013 werden de oostelijke viaducten en in het weekend van 25 mei 2013 de rotonde met het Hollandse End opengesteld voor het verkeer. Op 26 augustus 2013 volgde de westelijke viaducten waarmee het belangrijkste deel van het project gereedkwam. Tot november 2013 vonden nog afrondende werkzaamheden plaats zoals de aanleg van een parallelweg en afwerking van de bermen. De N236 is op beide plekken omgelegd en loopt met gescheiden rijbanen over de viaducten. De weg heeft hierdoor een 2x1 indeling gekregen over de viaducten. De voormalige 1x2 rijbaan met bijbehorende fietspad is inmiddels gesloopt. Het oude trac� is onderdeel geworden van het natuurgebied. Op 9 oktober 2013 is de faunapassage officieel opengesteld. Het faunapassageplan valt samen met een algehele reconstructie van de N236 door de provincie Noord-Holland om de weg verkeersveiliger te maken. De ongeregelde kruising met het Hollands End is omgebouwd tot een rotonde. Verder is de naast gelegen 's-Gravelandse Vaart circa 50 meter naar het noorden opgeschoven om ruimte te maken voor de passage en is er een fietsverbinding onder de oostelijke viaducten van de N236 aangelegd. Lutrapassage en Natrixpassage zijn voortgekomen. De wedstrijd liep tot 1 november 2013. De namen zijn de Latijnse benamingen voor respectievelijk de otter en ringslang.