Raadhuis Hilversum - carillon

Raadhuis Hilversum
Dudokpark 1, Hilversum.

Architect: W.M. Dudok

Boven in de raadhuistoren bevindt zich een carillon.
Het klavier staat een verdieping lager in de toren.

Geschiedenis

Het initiatief voor dit klokkenspel is van bakker H.G. Zijfers (Langestraat).
De toren werd hiervoor in de plannen en de uiteindelijke bouw geschikt gemaakt.
Omdat er bij de bouw van het raadhuis geen geld meer was voor een carillon werd dit niet aangeschaft.
Vanaf 1931 werden de entreegelden voor de bezichtiging van het raadhuis in een fonds gestort om t.z.t. een carillon te kunnen aanschaffen.
Het fonds werd in 1937 opgeheven en het geld gestort in de gemeentekas, zonder dat er een carillon kwam.

Pas in 1958 kreeg de toren een carillon, dit ter ere van het bereiken van een inwonertal van 100.000.
De honderdduizendste inwoner werd geboren op 24 april 1958: Hermanus Geers.
In gebruikname van het carillon op 16 september 1958.

De 47 klokken van het carillon zijn gegoten en geplaatst door klokkengieterij Eysbouts te Asten.
Kosten: ca f 140.000 (ca € 63.000).
Driekwart van dit bedrag werd door het bedrijfsleven in Hilversum bijeengebracht.
De rest werd bijeengebracht door de Hilversummers middels een collecte.

Tekst op de grootste klok:

"In het tiende regeringsjaar
van Hare Majesteit Koningin Juliana
steeg het inwonertal van Hilversum tot 100.000.
Aan dit heuglijke feit en offervaardige burgerzin danken wij ons bestaan.
Garmt Stuiveling schreef de dichtregels "Bedrijf en burgers schonken ons;
Op t feest van jong geboren blijheid;
O, mocht voorgoed dit zingend brons;
Tolk zijn van vreugde in vrede en vrijheid.

Het carillon werd op kosten van de omroep geschikt gemaakt als tijdmelder van de Nederlandse Radio Unie.
De herkenningsmelodie van Radio Nederland Wereldomroep "Merck toch hoe sterck" is ook een opname van dit carillon.
Het radionieuws van 8 uur op Hilversum 1 werd door het carillon aangekondigd met "O Nederland, let op uw saeck�.

In 2021-2022 vindt groot onderhoud plaats, met vergroten van het speelhok en de aanschaf en installatie van een Bes-klok. De Bes-klok, de 49ste is ingehangen op 6 oktober. De klok weegt 3.500 kg en is de grootste van het carillon.

Bespeling

De eerste stadsbeiaardier was Peter Bakker uit Nijkerk. Hij werd in 1986 opgevolgd door zijn zoon Freek Bakker, eveneens uit uit Nijkerk.
In 2019 is Freek Bakker met pensioen gegaan en zijn opvolger is Wim Ruitenbeek (geb. 1978).
Bespeling oorspronkelijk op marktdagen: woensdag en zaterdag, nu alleen nog op woensdagen van 11.00 tot 12.00 uur.

Bronnen

Hilversums Historisch Tijdschrift, 2013
Raadhuis Hilversum, Max Cramer en Arie den Dikken
Noordhollands Dagblad 6-5-2019
De man in de toren (website gem. Hilversum)