Raadhuis Hilversum - gedenktekens, geschenken

Dudokpark 1, Hilversum.

Architect: W.M. Dudok

Dudok was wars van versieringen als schilderijen, bloemen e.d.
Bij veel van de schenkingen ter gelegenheid van de opening ontwierp Dudok zelf deze geschenken (meubilair, lampen).
Na zijn vertrek als gemeente-architect zijn er wat meer "versieringen" aangebracht.

In en aan het gebouw bevinden zich meerdere gedenktekens en elementen die als geschenk zijn ontvangen.

Het schilderij "Compositie met twee lijnen" van Piet Mondriaan kreeg de gemeente van de Utrechtse afdeling van het Nederlandsch Kunstverbond die het voor 500 gld had gekocht van Mondriaan.
Het kreeg aanvankelijk een plaats in de werkkamer van Dudok in het raadhuis, maar verdween later in een opslagruimte.
In 1951 kreeg het Stedelijk Museum het in bruikleen.
De gemeente Hilversum verkocht het schilderij in 1987 aan het Stedelijk Museum in Amsterdam voor 2,5 miljoen gulden. Pogingen om het schilderij via de kunstveiling te verkopen (geschatte opbrengst ongeveer 7 miljoen gulden) werden verijdeld door minister E. Brinkman. Hilversum verloor het kort geding tegen de schorsing van het raadsbesluit. De opbrengst van de verkoop was bedoeld voor de restauratie van theater Gooiland.