Commissariaat voor de Media

Mediapark, Hilversum
Architect: Koen van Velsen
2001