Amperestraat 10
Larenseweg 38 Hilversum

Gemeentelijk Monument

Bouwjaar 1883
 
Opdrachtgever: Anthonie Schroder. 
Functiesigarenfabriek 
In 1904 aangekocht door de firma Oenen en Manssen
Directeuren: Daniel van Oenen (tot 1937), Marinus Smith (tot 1924) en Johan Conrad Manssen.
In de periode 1905-1920 diverse uitbreidingen en verbouwingen.
Sigarenwinkel op Kerkstraat 30
Einde sigarenfabricage: 1949 (overplaatsing naar Bergeyk)

De andere sigarenfabriek, van Jan de Groot, in Hilversum was gevestigd aan de Kruissteeg 19.

In 1949 is de Nederlandse Radio Unie in het pand getrokken.
Het gebouw was het Technisch Centrum.
Vanaf 1951 ook in gebruik voor televisie.
Vanaf 1964 geleidelijke verhuizing naar het Mediapark.
Verhuur aan IKON tijdens verbouwing Bergweg 16.

Thans huisvesting voor: