Godelindeschool

Mozartlaan 6
Hilversum.
1904,
J.W. Hanrath
In opdracht van baronesse N.E. Mulert van de Leemcüle en mej. G.J. Thomassen
M.M.S.

Uitbreidingen door E. Verschuyl in 1919 en in 1928 door J.D. Hanrath (zoon van Johan Wilhelm Hanrath)

Traditionalistisch; Hollandse rode baksteen.

Gemeentelijk Monument

Het internaat behorende bij de school was gevestigd aan de Ceintuurbaa 1, waar de Godelindeschool op 3 september 1901 van syart is gegaan.

Nu basisschool.
Website Godelindeschool

Alberdingk Thijm College