Godelindeschool

Mozartlaan 6, Hilversum.

Architect: J.W. Hanrath, 1904
In opdracht van baronesse N.E. Mulert van de Leemcüle en mej. G.J. Thomassen
Uitbreidingen door < href="verschuyl.php">E. Verschuyl in 1919 en in 1928 door J.D. Hanrath (zoon van Johan Wilhelm Hanrath)

Traditionalistisch; Hollandse rode baksteen.

Het internaat behorende bij de school was gevestigd aan de Godelindeweg 16, waar de Godelindeschool op 3 september 1901 van start is gegaan, als MMS (middelbare meisjesschool), gecombineerd met lagere school voor jongens en meisjes en een Fröbelschool.
Verhuizing van de scholen naar de Mozartlaan in 1904.

In 1959 is de MMS opgegaan in het Nieuwe lyceum (1935 Violenstraat; 1938 Geraniumstraat) en verhuisd naar de Witte Kruislaan (inmiddels afgebroken). (In 1992 fusie met Gooiland MAVO in Bussum en de scholenhemeenschap De Rading uit Hilversum. Na fusie is de school verhuisd naar Almer-Buiten: Oostvaarderscollege (VWO en HAVO).

Nu basisschool.

Website Godelindeschool