Hilversumse Bovenmeent (Naardermeer)

Landelijke deel van de Hilversumse Meent, gemeente Hilversum.
Aan de zuidzijde van het Naardermeer en aansluitend daaraan, en aan de noordkant van de 's-Gravelandsevaart en de provinciale weg Bussum - Weesp (Loodijk).
Van zuid naar noord loopt de Karnemelksloot (tussen 's-Gravelandsevaart en vestinggracht in Naarden).

Dit gebied is aangekocht door Natuurmonumenten.
Het maakt nu onderdeel uit van het natuurgebied Naardermeer.

Door verhoging van het waterpeil in het gebied (o.a. om verdroging van het Naardermeer tegen te gaan) is een voor vogels zeer aantrekkelijk gebied ontstaan, waarin o.a. lepelaars fourageren.

Per fiets en te voet bereikbaar vanaf de Hilversumsemeentweg, via Melkmeent richting Weesp.