Hilversumse Meent - buitengebied

De woonwijk Hilversumse Meent is gebouwd op de voormalige meentgronden van de Erfgooiers.
In 1912 werd het gebied eigendom van de erfgooiersvereniging Vereniging Stad en Lande van Gooiland (Erfgooierswet).
Die vereniging is in 1971 opgeheven.
De gemeente Hilversum kocht (onteigende) 90 ha ten behoeve van woningbouw.
De rest van het gebied kwam geleidelijk in handen van Natuurmonumenten.

Het stedelijk gebied Hilversumse Meent omvat:

Het landelijke gebied omvat: