Timpaan boven ingang RK Sint-Vituskerk Hilversum

R.K. Sint Vituskerk

Emmastraat 5-7, Hilversum

Neogothische kruiskerk met toren, pastorie en parochiehuis (De Schaapskooi).

Bouwjaar 1892; architect P.J.H. Cuypers.
Aannemer: Fa. Jean van Groenendaal uit Nieuwer-Amstel.
Opzichter bij de bouw: K.P.C. de Bazel

Eerste steenlegging op 12 mei 1891 door pastoor J.L.R. Jansen.
Inwijding op 8 september 1892 door de aartsbisschop van Utrecht Mgr. P.M. Snickers

Restauratie van de toren in 2003 en 2004, van de kerk in 2006 e.v.

Nu kerk van de parochie H. Vitus en H. Willibrord te Hilversum.

De Sint-Vituskerk staat op dezelfde plek als de op 4 juli 1786 in gebruik genomen oude Sint-Vituskerk.
In 1853 kreeg deze kerk een toren en een nieuwe voorgevel.
Omdat de kerk te klein werd is besloten een nieuwe te bouwen.
Tijdens de afbraak van de oude kerk en de bouw van de nieuwe werd gebruik gemaakt van een noodkerk aan het Achterom.
Aanvankelijk werd alleen een kerk met pastorie aanbesteed, zonder toren, doopkapel en katechismuskamer.
Op initiatief van een aantal invloedrijke parochianen (Jacob Peet, Johannes Geradts, J.F. Hintzen, H. en A. Nieuwenhuijsen) werd de R.K. Penningvereeniging opgericht, die voldoende geld wist in te zamelen om de toren en nevenruimten alsnog te realiseren.

Interieur R.K. St. Vituskerk

Orgel

Het orgel gebouwd door Leonard van den Brink en Zonen voor de oude Sint-Vituskerk (1859) werd herplaatst en uitgebreid door de fa Maarschalkerweerd uit Utrecht in 1893.
In 1970 werd het orgel gereataureerd en verplaatst van de toren naar de noordzijde van de kerk ter hoogte van het huidige hoogaltaar

Preekstoel

In 1965 verwijderd. Delen ervan zijn gebruikt voor nieuwe koorbanken.

Tegelvloeren

zij-altaren, schenkers zij-altaren
midenschip, schenking pastoor J.Th. Hofman

Beelden

Kapellen

 • Doopkapel
  • Achterin de kerk aan noordwestelijke kant
 • Maria kapel
  • Achterin de kerk aan zuidwestelijke kant Het reliëf boven de altaartafel is van Mari Andriessen.
   Oorspronkelijk was dit een katechismuslokaal.
   In 1951 in gebruik genomen als Mariakapel.

Altaren

 • Hoogaltaar
  Ontwerp: Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919)
  Schenking van Bernardina Josepha van der Heijden - Maassen
 • Antonius-altaar
  In de zuid-oosthoek van de kerk, naast het Sint-Jozefaltaar
 • Jozef-altaar
  In de zuid-oosthoek van de kerk, naast het Antoniusaltaar
 • Maria-altaar
  In de noord-oosthoek van de kerk, naast het Vitus-altaar
 • Theresia altaar
  In 1965 verwijderd
 • Vitus-altaar
  In de noord-oosthoek van de kerk, naast het Maria-altaar.

Schilderingen

 • Kruiswegstaties
  Schilder was Antonius Brouwer (Nijkerk, 18-7-1827, Hilversum, 4-7-1908), 1860
  Gerstaureerd in 1981

Exterieur R.K. St. Vituskerk

Ramen

Toren

is nu 100m hoog (inclusief kruis en haan).

Het vergulde ijzeren kruis is negen meter lang en weegt ongeveer 700 kg.
De voet van het kruis wordt gevormd door een koperen bal met daarin een oorkonde met de naam van de schenker (Johan de Man) en een gedicht van Jacob Peet.Het is vervaardigd door de Fa Bijlard uit Hilversum.

Klokken

In 1909 zijn drie klokken in de toren gehangen.
Twee daarvan waren geschonken door pastoor J.Th. Hofmsn ter ere van zijn veertigjarig priesterjubileum, en een door het echtpaar Gerrit Veen en H.M. Staal ter ere van hun zilveren huwelijksfeest.
Omdat het geluid van de klokken niet om aan te horen was werden in 1914 vier nieuwe klokken ingehangen. Deze werden in WOII door de Duitsers gestolen en omgesmolten.
In 1947 werden vijf nieuwe klokken ingewijd.

Timpaan boven hoofdingang: uit 1922. Geschenk van echtpaar Hermanus Roelandus Bijlard en Elisabeth Maria Bijlard-Brouwer.
Matheus 24 vers 30: "Zij zullen de Zoon des menschen zien komen op de wolken des hemels net groote macht en majesteit". Kerk, parochiehuis en pastorie:

Rijksmonumenten

Bronnen

 • Honderd jaar R.K. Sint-Vituskerk te Hilversum 1892 - 1992

Externe links